Alles van Montfoort
Bekijk de agenda

Nieuwegein

Nieuwegein

Kijk ook eens op Allesvannieuwegein.nl, daar vindt u alles over Nieuwegein.

Ontstaan


´Op slechts vijf kilometer van de historische stad Utrecht in het centrum van Nederland bouwt een jonge gemeente aan haar grote toekomst´, schreef men aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Het ging om Nieuwegein, 1 juli 1971 gesticht op het grondgebied van de opgeheven gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. De jonge gemeente kreeg - 35 jaar geleden - een immense opdracht mee, namelijk directe hulpverlening in de ernstig door woningnood geteisterde provinciehoofdstad. Vanaf het prille begin moest Nieuwegein uitgroeien van ± 13.000 inwoners (1971) naar ongeveer 50.000 inwoners in 1980.
Groeikern
De woningnood van na de Tweede Wereldoorlog hield niet op, maar bleef een continu verschijnsel waarmee de (landelijke) politiek om moest weten te gaan. Vooral in de Randstad was er sprake van een snel groeiende bevolking. Daarop startte in de jaren zestig van de twintigste eeuw de landelijke overheid het zogenaamde Groeikernenbeleid dat met name in het daarop volgend decennium in de praktijk werd gebracht. Voor de regio ten zuiden van Utrecht werd een woon/werkgebied geprojecteerd dat in nauwe relatie tot de provinciehoofdstad zou moeten staan. In planologisch opzicht gold Nieuwegein als satellietstad van Utrecht en werd het aangemerkt als schoolvoorbeeld van het Nederlands spreidingsbeleid.
Overloopgemeente
Er werd flink gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Waar eens koeien graasden in waterrijk boerenland verrezen moderne, lommerrijke, sociaal-heterogene woonwijken, geïnspireerd op de tuinstadgedachte, die teruggaat tot de negentiende-eeuwse stadsplanning. Nieuwegein als symbiose van stad en platteland, centraal gelegen met een regionale uitstraling, op een kruispunt van, maar ook begrensd door, autostrades en waterwegen. Natuurlijk werden er niet alleen woonwijken gebouwd, maar ook wegen aangelegd, openbaar vervoersystemen (sneltram) opgezet, culturele en sportvoorzieningen. Het enige dat ontbrak was een stadscentrum. Daarvoor werd in 1974 de eerst paal geslagen. De economische recessie na 1978 zorgde voor vertraging en een soberder uitwerking van de oorspronkelijke plannen.

In september 1985 was het zover en kon Cityplaza officieel worden geopend. Sindsdien werd hard gewerkt aan een eigen dynamiek, identiteit en een autonome ontwikkeling waardoor Nieuwegein een ´eigentijds´ alternatief bood voor de traditioneel, historisch gegroeide stedelijkheid. Daarmee was na twintig jaar Nieuwegein groeikern af. Voortaan ging Nieuwegein door als volwaardige, middelgrote stad onder de rook van Utrecht.
Kernachtig
Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland trok Nieuwegein in de beginjaren van zijn bestaan grote aandacht. Het ging immers niet zo maar om een uitleg van één oude woon- en werkgemeenschap, zoals in het geval van groeikernen als Zoetermeer, Lelystad of Almere, maar om de uitleg van twee voormalige dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk, elk met hun eigen karakter en een eigen, lange geschiedenis, maar immer in verbinding met de stad Utrecht.

Bron: Gemeente Nieuwegein