Alles van Montfoort
Bekijk de agenda
< mei 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
18
 
 
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
 
 

Montfoort beraadt zich op advies financiële afwikkeling ontvlechting

Montfoort beraadt zich op advies financiële afwikkeling ontvlechting
IJsselstein Geplaatst 29 november 2018

Met de financiële afwikkeling gaat Montfoort de laatste fase in van het ontvlechtingsproces dat in 2017 is ingezet. 

Op verzoek van de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht heeft burgemeester Bas
Eenhoorn van Amstelveen een advies uitgebracht op de financiële afwikkeling van de ontvlechting
van de gemeenschappelijke regeling Utrechtse Waarden (UW) tussen de gemeenten Montfoort en
IJsselstein. Burgemeester Eenhoorn heeft dat advies vanavond aan de raad toegelicht.

Met de financiële afwikkeling gaat Montfoort de laatste fase in van het ontvlechtingsproces dat in
2017 is ingezet. In een notendop adviseert Bas Eenhoorn de beide gemeentebesturen om
verschillen van inzicht rondom de financiële afwikkeling in het verleden te laten.

Het college van Montfoort is Bas Eenhoorn erkentelijk voor zijn inzet en advies en legt de raad, met
inachtneming van de inhoudelijke toelichting van de mediator, volgende week haar advies voor.
Het college van Montfoort heeft de houding en de steun van haar raad in dit soms lastige dossier
altijd zeer op prijs gesteld en heeft beslissingen in dit proces steeds samen met de raad genomen.
Voor wat betreft de financiële afwikkeling en het wel of niet overnemen van het advies op de
financiële afwikkeling zal dat niet anders zijn. Tijdens de raadsvergadering van 10 december a.s.
zal de gemeenteraad een besluit nemen over de financiële kant van de ontvlechting.

Montfoort kijkt met nieuwe energie en vertrouwen naar de toekomst

Het afgelopen jaar heeft Montfoort zich voorbereid op de ontvlechting door samen met haar
inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan het inrichtingsplan voor de eigenstandige
ambtelijke organisatie van Montfoort.

Er wordt in de organisatie al volop voorgesorteerd op de invulling van ruim 70 formatieplaatsen die
in de nieuwe situatie nodig zijn op en rond het gemeentehuis van Montfoort. De medewerkers van
de UW Samenwerking mochten hun keuze aangeven voor welke gemeente zij zich na 1 januari
2019 willen inzetten. Dat leverde veel voorkeur voor Montfoort op. Het enthousiasme en
betrokkenheid van oud-Montfoortse en IJsselsteinse ambtenaren voor de gemeente Montfoort geeft
samen met de positieve houding van inwoners en ondernemers flink de wind in de rug.

Het college heeft voor wat de begroting betreft rekening gehouden met een kaal
ontvlechtingsscenario en deze gebaseerd op de nieuwe situatie met een eigenstandige ambtelijke
organisatie. Voor 15 mei 2019 biedt het college de raad alle definitieve consequenties van de
ontvlechting aan.

De gemeente Montfoort wordt door Berenschot in een rapport van juni aangehaald als een kleine
gemeente die haar slagvaardigheid behoudt en toekomstbestendig is door op een slimme manier
taken uit te besteden.

De provincie Utrecht heeft aangeboden om Montfoort de komende tijd met raad en daad bij te staan
om te zorgen voor een zachte landing.

Wethouder Ivo ten Hagen: "De kracht van Montfoort en Linschoten is groot. Wij zijn ongelofelijk blij
met het vertrouwen dat spreekt uit het feit dat zoveel ambtenaren voor Montfoort kiezen. Dat geldt
ook voor de gesprekken die we met inwoners en ondernemers hebben gevoerd. Voor inwoners en
ondernemers verandert er niets, behalve dat er waarschijnlijk steeds meer vertrouwde gezichten op
het gemeentehuis te vinden zijn. Met de constructieve houding van de gemeenteraad, het
vertrouwen van inwoners, ondernemers en medewerkers gecombineerd met de steun van de
provincie zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. De laatste hobbel wordt nu genomen, de
financiële afwikkeling. Daarvoor is nu eerst de raad aan zet. "

Burgemeester Petra van Hartskamp: "Ik ben trots op deze gemeente die als het lastig wordt er
samen de schouders onder zet. Het is erg jammer dat de samenwerking die in 2014 is gestart nu
na slechts vier jaar ter ziele is. Maar, gedane zaken nemen geen keer en het is in het belang van
onze prachtige gemeente om de blik naar de toekomst te hebben. En daarbij hebben wij iedereen
nodig. Het zal zeker nog wel eens lastig zijn. Wij hebben maar een doel en dat is de inwoners en
ondernemers van deze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Op de manier die bij Montfoort en
Linschoten past. Met nieuwe energie en dichtbij."


Meer informatie | Gemeente Montfoort

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Margreet Hairstyling
De Bruin Entertaiment
City Bed IJsselstein